Welkom bij Montessori College Arnhem (havo/mavo)

Goed onderwijs, fijne schooltijd

Andere aanpak

Onze school is een gewone school voor havo/mavo met een tweejarige brugperiode. We hebben wél een andere aanpak: het Montessori onderwijs (www.montessori.nl). Onze uitgangspunten zijn: "Leer mij het zelf te doen" en 'help me te worden wie ik ben'. Wat bij ons belangrijk is, is dat je leert wat je moet doen, hoe je het moet doen en hoe je je tijd indeelt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je werk. Je weet wat je moet doen; dat kun je zien op je weektaak en je weekplanners. Je wordt daar door ons goed bij begeleid. Je krijgt van het begin af aan de kans om te kiezen. 

Haal het beste uit jezelf...

Je bent ook geen nummer; ieder kind is uniek en telt. De een kan goed wiskunde, een ander is goed in talen; de een is snel, de ander heeft wat meer tijd nodig. We kunnen door onze manier van werken goed rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. Volg je eigen mogelijkheden, dromen en idealen. Misschien wil je later studeren of juist met je handen werken. Wat je ook wilt, bij ons kun je alle kanten op en je kunt nog een tijdje uitzoeken wat echt bij je past en... wij helpen je er graag bij!

Kleine school, mooi gebouw

Wij zijn een kleine school met zo'n 750 leerlingen. Dat betekent dat leerlingen en docenten elkaar goed kennen. De groep waarin je het eerste leerjaar komt, blijft twee jaar bij elkaar met dezelfde mentor. Zo ontstaat een band met elkaar, ga je je thuis voelen. We gaan uit van vertrouwen. Dat maakt de sfeer prettig. Vier keer per jaar ontvang je het Contactblad. Daar staan ook bijdragen van leerlingen in. Wij zijn verhuisd van Oosterbeek naar Arnhem en zijn blij met onze nieuwe school. Het gebouw is een prachtige combinatie van oud en nieuw geworden. De meeste leerlingen komen op de fiets naar school. Onze school is ook uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Agenda

1 september   >   rooster en introductie
2 september    >   eerste lesdag; begin deeltaak 1
10 september   >   kunstproject beeldend voor havo 4 
14-17 september   >   Mentordagen leerjaar 1-4; profielwerkstukweek havo 5
21 september   >   bijeenkomst ouderklankbordgroep leerjaar 1 en 2
22 september   >   ouderavond havo 5; stewardtraining mavo 3
23 september   >   Schoolfotograaf; MR vergadering 1
24 september   >   ouderavonden leerjaar 1, havo 3 en mavo 3
29 september   >   ouderavonden havo 4 en mavo 4
30 september   >   ouderavond leerjaar 2
12 - 16 oktober   >   toetsweek 1
19 oktober   >   begin deeltaak 2
21 oktober   >   MR vergadering 2
26-30 oktober   >   herfstvakantie

Laatste nieuws  >  start schooljaar 

Op maandag 31 augustus j.l. opende directeur Berni Drop het nieuwe schooljaar. In haar toespraak refereerde zij aan het element persoonlijke keuze in de Griekse filosofie..... zie nieuws > laatste nieuws

Start schooljaar 2015-2016
Maandag 31 augustus is een werkdag voor docenten. Op dinsdag 1 september word je  op school verwacht en krijg je introductie en je rooster. Voor het exacte tijdstip kijk onder de knop "roosters"op het schema introductiedag.  Op woensdag 2 september beginnen de lessen. Wat je nodig hebt voor het nieuwe schooljaar kun je vinden in de schoolgids 2015-2016 op de website.