Duurzaamheid

Fijne en veilige school, duurzaam onderwijs!
“Motivatie is als dromen hun werkpak aantrekken”

Duurzaamheid

Het is zo logisch, duurzaamheid hoort bij Montessori College Arnhem.
Het is onze missie: we willen onze leerlingen helpen bij hun ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfstandigheid. We willen ze helpen bij het verwerven van bekwaamheid om een sociale rol te spelen in het dagelijks maatschappelijke leven. En we willen leerlingen helpen om vanuit deze positieve basis een creatieve bijdrage te leveren en verantwoordelijk om te gaan met de samenleving van nu en morgen.
Duurzaamheid komt daar volstrekt vanzelfsprekend uit voort.

Betekenis

Inmiddels is duurzaamheid een bijna versleten begrip geworden waarin containers vol met verschillende betekenissen huizen. Ik sta daarom toch even stil bij een bruikbare definitie. Duurzaam ben je wanneer je wijs, verantwoord en in samenhang betekenis geeft aan People, Planet en Profit.  Vanuit onze school gezien:
People: de mensen binnen en buiten de school, leerlingen, medewerkers en ouders:
“Kunnen we een duurzame gemeenschap met elkaar vormen waarin elk lid een plek heeft en in zijn kracht staat?”
Planet: de gevolgen voor het (leef)milieu; onze omgeving; de school:
“Kunnen we met elkaar zorg en aandacht opbrengen voor onze omgeving?”
Profit: de voortbrenging en economische en maatschappelijke effecten van onze diensten:
“Kunnen we een bedrijfsvoering maken die onze missie en financiën op een gezonde manier verbindt?”

Duurzaamheid is leuk

“Mijn spelen is leren” Hieronymusvan Alphen
Dit jaar willen we een aftrap geven aan het levend maken en invulling geven van duurzaamheid op  Montessori College Arnhem. En natuurlijk doen we dat op een manier die bij onze visie en onze aanpak past.

  • We gaan op weg ook al weten we de details van de route nog niet helemaal.
  • We beginnen klein maar wel voortdurend.
  • We waarderen de bijdragen van al onze “gemeenschapsleden”.
  • We belonen en roemen elk succes.
  • We maken duurzaamheid eigentijds, speels, ondernemend.

Onze leerlingen en duurzaamheid

We vinden het belangrijk de leerlingen een grote rol te geven in duurzaamheid. In het leven, leren en werken zullen we alle leerlingen uitnodigen en uitdagen om bijdragen te leveren aan de 3 P’s. We doen dat van klein naar groot en van groot naar klein:
• Ik: thuis
• School: lokaal, het plein, de aula, de gangen
• Omgeving: de buurt
• Wereld:  vakantie, sociale media

Gemeenschap

Als we allen een steen in de rivier gooien, verlegt de rivier zijn loop op den duur. Ouders, leerlingen en medewerkers van Montessori College Arnhem, we gaan grootse dingen bereiken als we met velen kleine steentjes in de rivier werpen.  Elke steen in de vorm van ideeën, kunde, activiteiten en interessante contacten is welkom. Voel je uitgenodigd en meld je bij Tom van Berkel: t.berkel@montessoriarnhem.nl
Kijk ook eens bij het laatste nieuws op deze website.

Wat deden we het afgelopen jaren aan duurzaamheid?

Afgelopen schooljaren heeft de werkgroep duurzaamheid weer heel wat activiteiten ontplooid en daarmee leerlingen en docenten aan het denken gezet hoe wij met onze leefomgeving thuis, op school, in de buurt zouden moeten omgaan (de drie P's van People, Planet, Profit). 

Zo zijn wij de afgelopen jaren Fairtrade school geworden en is in de aula het landelijk convenant Netwerk Duurzaam Voortgezet Onderwijs getekend. Wij stonden aan de wieg van dit netwerk van VO scholen die gestaag werken aan duurzaamheid. Neem een kijkje op: www.sustainablechaingang.nl
Het door de leerlingenraad geïnitieerde lichtobject werd gerealiseerd, en onthuld. Aan de Warme truiendag en de Keep it Clean Day werd weer meegedaan. Via crowdfunding en subsidie van de provincie zijn tweeëndertig zonnepanelen op het dak van de nieuwbouw geplaatst. Inzameling van kleding en schoenen gebeurt via de container van Collect2help van Save the Children. De kantine gaat steeds meer fairtrade en duurzame producten verkopen. We werken samen met de stadsboer Steven de Koster van Kweek/Puurland. Hij regelt arrangementen tussen kwekers en boeren voor kantines van scholen en bedrijven. 

Schooljaar 2014-2015

In het schooljaar 2014-2015 deden we weer mee aan Kema technoplanet, waar leerlingen duurzame oplossing leren vinden voor energievoorziening (bijvoorbeeld windmolens). De leerlingenraad zorgde voor groen in de school en gekoelde watertappunten. De drie havo klassen deden mee aan het Solar Scraps project, waarbij uit afval zonnecollectoren werden gemaakt. Ook deden we mee aan Seven Days of Feedback (een project over verantwoord eten en bewegen). Er is een begin gemaakt met een grote Energy Challenge, een battle tussen vijf Quadraamscholen in samenwerking met HAN en MBO. Leerlingen dagen elkaar uit om structureel minder energie te gebruiken (15% is doel). Het Schoolsteward project is gestart en uitgevoerd. Onze schoolstewards zijn een vaste verschijning in school geworden. Twintig leerlingen doen in september 2015 mee aan het project By Cycle, een proefproject van de provincie, fietsfabrikant Sparta en onze school. De bedoeling is de leerlingen met een elektrische leenfiets uit de bus te krijgen en óp de fiets. Ook nam onze school deel aan netwerkbijeenkomsten van de stadsboer Steven de Koster van Kweek/Puurland. Leerlingen brachten een bezoek aan het Kaj Munk College in Nootdorp (uitwisseling van duurzaamheidsprojecten). Tot slot wonnen Koen en Martijn de tweede prijs in de HAN profielwerkstuk wedstrijd met hun ontwerp voor een app voor ziekenhuispatiënten. 

Schooljaar 2015-2016

In het schooljaar 2015-2016  gingen we verder met de Energy Challenge  waarmee in 2014-2015 een begin is gemaakt. De Energy Challenge is een battle tussen vijf Quadraamscholen in samenwerking met HAN en MBO. Leerlingen dagen elkaar uit om structureel minder energie te gebruiken. Het assortiment van onze kantine is grotendeels biologisch en fairtrade. De dripp kranen blijken een groot succes,  ze leveren een besparing 97% op ons waterverbruik op. De zonnepanelen hebben dit kalenderjaar voor 13010 kwh stroom opgeleverd, wat een besparing is van € 2862.-. Het equivalent daarvan is dat we 693 bomen gespaard hebben of dat we 81314 km met een elektrische auto kunnen rijden.
We hebben meegewerkt aan een project van studenten van het Saxion. Hun opdracht was om een plan te maken voor een klimaat bestendig Lombok. Daarvoor moesten ze in de huid kruipen van de verschillende spelers in de wijk en hun belangen verdedigen. De uitkomst moesten ze in de raadzaal aan de wethouder en verschillende raadsleden presenteren.
Studenten van de HAN hebben in het voorjaar een energiescan gemaakt van ons gebouw gemaakt. Ze hebben de uitkomst daarvan gepresenteerd aan de school.
Bij onze reünie 50 jaar IVO en Montessori hebben we promotietasjes laten maken van puur katoen in Bangladesch door medewerkers van de stichting Pani.
Jaap Nijhof en Storm Ubbink uit havo 5 onderzochten voor hun profielwerkstuk welke maatregelen de school moet treffen om zoveel mogelijk energie te besparen. Eén van hun aanbevelingen, overgaan op LED lampen, zal gerealiseerd worden.

Schooljaar 2016-2017

In 2016-2017 is de verlichting in school grotendeels vervangen door LED-lampen. 

Schooljaar 2017-2018

In 2017-2018 zijn er 148 nieuwe zonnepanelen op het dak geplaatst. Er waren er al 32, zodat we op een totaal van 180 komen. Ook heeft Slim Opgewekt - Quadraambreed - een duurzaamheidscampagne "The Green Guerilla Beweging" actie gevoerd om leerlingen en medewerkers bewust te maken van duurzaamheid. De campagne pleitte  voor duurzaamheid, positieve gedragsverandering door middel van  ludieke (bijvoorbeeld Green Guerilla in oktober 2017) en educatieve activiteiten (bijvoorbeeld Slim Opgewekt op de Science Innovation Day van februari 2018).

Ook Quadraam kiest voor verduurzaming van gebouwen en bedrijfsvoering

In juli 2016 koos het VO-onderwijsbestuur Quadraam voor verduurzaming van haar bestaande gebouwen. Zij is hiervoor een lange termijn partnerschap met het Arnhemse Slim Opgewekt aangegaan. In 2017-2018  richtte het bestuur zich ook op een meer duurzame bedrijfsvoering van het hele Quadraam.

bijgewerkt 29 december 2019

Zoeken