Activiteiten

Wij hechten veel belang aan het contact binnen de mentorgroep. Gespreid over het jaar vinden activiteiten plaats die dat contact bevorderen: monti-dagen, klassenavonden, sportdagen, schoolfeesten etc. Bovendien zijn in het rooster mogelijkheden voor de vakleerkrachten om projectdagen en excursies te organiseren. 

Schoolfeesten

Is er een schoolfeest, een klassenavond of een dergelijke activiteit dan ontvangt u daarover bericht. Vieringen en activiteiten onder verantwoordelijkheid van de school zijn alcoholvrij.
Kan een leerling door omstandigheden niet meedoen met bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld mentordagen), dan betekent dat niet dat de leerling automatisch thuis blijft. De leerling komt dan op school om te werken i.o.m. de pedagogisch concierge of mentor, of de leerling kan bij aktiviteiten van andere jaargroepen hulp bieden.

Culturele activiteiten

In het kader van de culturele vorming organiseren wij activiteiten zoals concerten, toneelpresentaties. De kosten hiervan worden grotendeels uit de ouderbijdrage betaald.

C.J.P. pas

Alle leerlingen ontvangen in november een CJP-pas. De kosten daarvoor worden doorberekend in de ouderbijdrage. De leerlingen krijgen met de CJP-pas aanzienlijke reductie op toegangsprijzen van schouwburg, concerten en vele andere culturele manifestaties. Van harte aanbevolen!

Excursies

Het komt voor dat in bepaalde leerjaren een (verplichte) excursie georganiseerd wordt. Voor de kosten daarvan zie de Schoolgids > financiele informatie.

Maatschapelijke stage 

Scholen in het voortgezet onderwijs hebben de keuze of ze de Maatschappelijke Stage opnemen in hun onderwijsprogramma of niet. Montessori College Arnhem heeft ervoor gekozen om door te gaan met de Maatschappelijke Stage. De stage vindt grotendeels plaats in het tweede leerjaar en behelst 25 uur. De stage wordt buiten schooltijden gelopen. In de bovenbouw wordt van de leerlingen nog 5 uur inzet verwacht als schoolsteward. 
Met de maatschappelijke stage maken scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren zij een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Zo leren zij verder te kijken dan hun eigen omgeving en zich verantwoordelijk te voelen voor de samenleving. Het is een stimulering van het Burgerschap en daarnaast sluit de Maatschappelijke Stage ook volledig aan bij de visie en doelen van onze school.
De hulp van ouders bij het meedenken over de maatschappelijke stage en het mee zoeken naar stageplekken (binnen hun netwerk) wordt zeer op prijs gesteld. U kunt contact opnemen met de stage coördinator Jimmy Deegens (j.deegens@montessoriarnhem.nl)

Bijgewerkt 19 juni 2018

Zoeken