Leerlingenstatuut

Montessori College Arnhem wil een bijdrage leveren aan een brede ontwikkeling van de leerlingen. Doel is niet alleen het behalen van een diploma maar ook de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfwerkzaamheid.
De leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Onderwijs op school wordt gegeven in de geest van de pedagogische opvattingen van Maria Montessori.

Ontwikkelen en groeien doen de leerlingen samen met docenten, mentoren, ouders en met elkaar. Doordat je veel met elkaar te maken hebt, is het belangrijk een leerlingenstatuut te hebben.
Dit leerlingenstatuut verduidelijkt de rechten en plichten van leerlingen. Wanneer iedereen op school weet waar hij / zij aan toe is, wie wat mag of moet, dan levert dat een positieve bijdrage aan de goede sfeer en aan het onderwijs op onze school.
Het statuut werkt op drie manieren: het voorkomt problemen, lost problemen op en sluit willekeur uit.
In dit statuut wordt geregeld verwezen naar bestaande documenten / regelingen. Alle relevante stukken zijn te lezen op de website www.montessoriarnhem.nl. Zij zijn ook opvraagbaar bij de schoolleiding.

Voor het Leerlingenstatuut zie

LEERLINGENSTATUUT 2014 Definitief.pdf

Bijgewerkt  3 januari 2020

Zoeken