Aanmelden voor 2019-2020

Hoe werkt het?

Als je je bij ons op school wilt aanmelden kun je met de receptie  contact opnemen en een aanmeldingsformulier aanvragen. Het aanmeldingsformulier geldt voor alle leerjaren. Je kunt het ook downloaden door op de volgende link te klikken 

aanmeldingsformulier Montessori College Arnhem 2019-2020 versie 27 juni 2018.pdf


Let op

Voor eerstejaars en voor zij-instromers hebben wij aparte procedures. Hieronder vind je eerst de procedure voor aspirant eerstejaars. Helemaal onder aan de pagina (boven het plaatje zij-instromers) is de procedure beschreven voor aspirant zij-instromers, dus voor leerlingen die op een andere school voor voortgezet onderwijs zitten en op onze school willen komen.

Voor eerstejaars

Onderstaande procedure geldt voor aspiranten eerstejaars. Je vult het aanmeldingsformulier in en stuurt het op. Natuurlijk kun je het formulier ook krijgen of inleveren op de Open Huis ochtend van 26 januari 2019 en de informatieavond van 13 februari 2019.

Verzoek tot toelating; geen loting

Uiterlijk tot 15 maart 2019 kun je door middel van bovengenoemd aanmeldingsformulier een verzoek tot toelating doen op onze school. Er is geen loting!

Van verzoek tot toelating naar officiële aanmelding

Het aanmeldingsformulier (= verzoek tot toelating) kan -  tot uiterlijk 15 maart 2019 - bij ons ingeleverd worden. Als het formulier binnen is ben je – als je een mavo of  havo/vwo advies hebt - officieel aangemeld. Als er sprake is van lichte ondersteuning (zie wet Passend Onderwijs), dan graag aanvullende informatie (bijvoorbeeld onderzoeksverslagen) met het aanmeldingsformulier meesturen. Wij krijgen van de basisschool via OSO het overstapdossier met de nodige gegevens van jou. De officiële aanmelding is pas definitief als alle stukken binnen zijn, als het advies klopt/past en als de onderwijsbehoefte van de leerling door ons geboden kan worden.

Zorgplicht 

Mocht blijken dat wij geen passende ondersteuning kunnen bieden en een leerling niet kunnen toelaten, dan hebben wij als school de zorgplicht om – samen met de ouders - een andere school voor je te vinden.

Wanneer krijg je bericht?

Je krijgt zo spoedig mogelijk na 1 april bericht over je toelating.

Kennismakingsmiddag

Als alles rond is en je aangenomen bent krijg je een uitnodiging om in juni een middag op school te komen. Je maakt op een gezellige manier kennis met je nieuwe klasgenoten en je mentor. Allemaal dus nog vóór de grote vakantie. 

Wat houdt de Wet Eindtoets in?

De wet Eindtoets bepaalt dat het advies van je school het zwaarst weegt  bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Je krijgt het uiterlijk 1 maart. Het schooladvies is gebaseerd op je hele basisschoolperiode. Het ziet er in de regio Arnhem uit als een (enkelvoudig) schooladvies mavo óf een (enkelvoudig) schooladvies havo. Je kunt ook een meervoudig advies krijgen, zoals mavo/havo. 

Het hangt dus niet meer af van het resultaat van de eindtoets*. Die wordt pas in april afgenomen, dus na je schooladvies VO. De uitslag van je eindtoets krijg je in mei.

Voor meer informatie over de nieuwe regelgeving verwijzen we je naar het Onderwijsloket van het Samenwerkingsverband Arnhem e.o. (T: 026 – 365 0 321; E: loket@swv2506.nl). Je kunt ook kijken op:
www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/veelgestelde-vragen/ of  http://swv2506.nl

Daar kun je ook het ondersteuningsprofiel van onze school vinden

*Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, kan de basisschool het schooladvies op verzoek van de ouders/verzorgers bijstellen. De basisschool is hier niet toe verplicht. Wanneer het basisschooladvies wordt bijgesteld mag je je tussen een bepaalde periode (in mei) opnieuw aanmelden bij een school voor voorgezet onderwijs. Als een leerling de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan mag de basisschool haar eerdere advies niet aanpassen.

Voor zij-instromers

Zit je op een andere school voor voortgezet onderwijs en wil je op onze school komen? Voor jou als zij-instromer geldt dat het contact hierover altijd via de mentor/teamleider van jouw school verloopt. Hij of zij neemt contact op met de teamleiders van onze school. Dan pas gaat de procedure lopen. De teamleider van onze onderbouw is Esther Lucassen, de teamleider (a.i.) van de bovenbouw mavo is Ties Jansen en de teamleider van de bovenbouw havo is Klaas Bergers. 

Voor aanmeldingen van leerlingen die al op het voortgezet onderwijs zitten en doubleren in leerjaar 1 volgen wij de normale procedure bij zij-instroom. Dit betekent dat wij contact opnemen met de school van herkomst en onderzoeken of het onderwijs aanbod dat er nodig is, ook door ons geboden kan worden. Dit onderzoek kan maximaal 6 weken in beslag nemen en in uitzonderlijke gevallen dus na de zomer doorlopen. 

 


Bijgewerkt 27 juni 2018


Zoeken