Eigen manier

Gewone school, andere aanpak …

Onze school is een gewone school voor tweefasen-vwo, havo en mavo. Je zit ook gewoon met leeftijdsgenootjes in hetzelfde leerjaar. We hebben wel een andere aanpak. Wat bij ons belangrijk is dat je leert wat je moet doen, hoe je het moet doen, en hoe je je tijd indeelt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je werk. Je weet wat je moet doen; dat kun je zien op je weektaak en op je weekplanners. We begeleiden je daar goed bij.

Je bent bij ons op school geen nummer; ieder kind is uniek en telt. We kunnen door onze manier van werken goed rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. 

Vakken, leergebieden en keuzecursussen

In de eerste 2 jaren krijg je lessen Nederlands, Engels en Wiskunde, een mentoruur en vier leergebieden. Er is het leergebied Mens en Maatschappij en het leergebied Mens en Natuur. Frans en Duits zitten in het leergebied Internationale Communicatie. Sport, drama, kunst en andere creatieve vakken in het leergebied Kunst, Cultuur en Bewegen. Elk leergebied heeft een mooi ingerichte ruimte, waarin je op verschillende manieren kunt werken: individueel, in groepjes of met een grotere groep. Om in de lessen op verschillende manieren bezig te kunnen zijn, heb je tijd nodig. Daarom krijg je drie (langere) lesperiodes per dag: twee in de ochtend waarin je aan vakken of leergebieden werkt en één in de middag, waarin je - drie dagen in de week - keuzecursussen volgt. Jij kiest zelf voor welke keuzecursus jij je inschrijft. Er zijn wel 90 keuzes waaronder ‘koken’, ‘museumgids junior’, ‘sport’ en ‘games maken’. 

Het doel van keuzecursussen is om je  - naast leergebieden/vakken - de gelegenheid te geven je te verdiepen in een onderwerp of vaardigheid die jou interesseert of waar je nieuwsgierig naar bent. Je volgt keuzecursussen op maandag, woensdag en vrijdag. Je kunt je daarvoor zelf inschrijven. Je kunt je ook extra verdiepen in een leergebied/vak bijvoorbeeld in taal, rekenen, wiskunde, Nederlands, Engels of Frans. Sommige leerlingen worden door de coördinator voor zo'n remediërende cursus ingeschreven. Dit op advies van de vakdocent. Voor de overige twee dagen kunnen zij zich dan vrij inschrijven. 
Bij keuzecursussen word je beoordeeld op je vaardigheden (inzet, zelfstandigheid en samenwerken). Je kunt een O, een V of een G krijgen. De docent ‘middelt’ deze letters en komt hiermee tot een eindbeoordeling ("de persoonlijke ontwikkeling") voor de keuzecursus, bestaande uit één letter. 
Voor een voorbeeld van het keuzecursusaanbod klik op  

aanbod keuzecursussen periode 1 2017-2018 verkort.pdf

Na het tweede jaar

Na het tweede jaar ga je in de bovenbouw verder op de havo- of mavo afdeling. Je krijgt dan geen les meer in leergebieden of keuzecursussen, maar in gewone schoolvakken. Je werkt dan al aan je examen.

bijgewerkt 27 juni 2018

Zoeken