Schoolplan 2016-2020

In het Schoolplan 2016 -2020 staat informatie over de missie, visie en kernwaarden van de school. Ook is er informatie te vinden over het pedagogische klimaat, het onderwijs in onder-en bovenbouw en over de organisatie en het beheer van de school. In het schoolplan staat wat Montessori College Arnhem in de komende jaren wil bereiken. Voor het schoolplan klik op:

Schoolplan 2016 - 2020 met afbeeldigen.pdf

Toezicht & Visitatie

Als lid van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) wordt onze school eens in de vijf jaar geïnspecteerd en op zeven onderzoeksvelden beoordeeld. 
In maart 2014 lichtte de visitatiecommissie o.l.v. oud-inspecteur B.Elsen twee dagen lang de school door. Op alle Montessori indicatoren werd royaal voldoende tot zeer goed gescoord. Verlenging van het keurmerk Montessori was geen enkel probleem, integendeel de school kan op dit moment als voorbeeld dienen voor andere montessorischolen, aldus het oordeel van de commissie. Het eindrapport kun je hieronder aanklikken.

MCA rapportage 2014 DEF.pdf

Inspectie

In november 2014 besloot de inspectie haar bezoek af met de woorden:“We hebben vandaag genoten, jullie mogen heel trots zijn!”
Positieve punten waren:

 • Goede en heldere documenten, een open en fijne sfeer, veel ruimte en kansen voor de inspectie om de informatie die ze nodig hadden te verzamelen.
 • Groot eigenaarschap en congruentie tussen wat de schoolleiding vertelt en wat  de docenten, pedagogisch conciërge en de leerlingen vertellen.
 • Goede balans tussen geven en nemen, een heldere visie en een lerende cultuur.
 • Zeer goede kwaliteit van de kwaliteitszorg, niet alleen in de vorm van veel documenten en van een goede cyclus, maar ook echt ingebed.

Aandachtspunten waren:

 • Differentiatie op microniveau
 • Eisen en begrenzen in relatie tot pedagogisch leiderschap
 • Blijf activerende didactiek aandacht geven

In april 2016 bracht de inspectie de uitgebreide opbrengstenkaart 2016 van onze school uit. De resultaten van onze onderbouw en bovenbouw - over drie jaar gerekend - luiden als volgt:

 • onderwijspositie ten opzichte van het advies primair onderwijs: boven de norm
 • onderbouwsnelheid: boven de norm
 • bovenbouwsucces mavo en havo: boven de norm
 • examenresultaat mavo en havo: boven de norm
 • verschil SE-CE mavo en havo: gering
 • oordeel over alle resultaten over 3 jaar mavo en havo: voldoende

Voor het hele rapport klik op: 2016_25GL_06_Onderwijsresultaten 2016 Montessori College Arnhem.pdf.pdf


 

Veiligheidsplan 

Hier kunt u het veiligheidsplan van het Montessori College Arnhem vinden.


Veiligheidsplan 2019

Zoeken