Tevredenheid

Om de twee jaar meten we de tevredenheid van onze medewerkers, van de basisscholen, de ouders en de leerlingen. Met de uitkomsten kijken we of we de dingen goed doen en waar verbeterpunten nodig zijn. In de periode 2011-2017 was het gemiddelde tevredenheidscijfer onder ouders en leerlingen als volgt.

                             2011           2013         2015         2017   
leerlingen  6,9 6,9  6,8  6,8
ouders  7,4  7,4   7,0   7,2 

(Tevredenheid gemeten onder leerlingen en ouders periode 2011 - 2017)

Bijgewerkt juni 2017

Zoeken