Wist je dat......

 • wij een school zijn voor tweefasen-vwo,  havo en mavo?
 • wij tweefasen-vwo aanbieden?
 • er 19 scholen voor Voortgezet Montessorionderwijs in Nederland zijn?
 • er ook veel leerlingen van buiten Arnhem bij ons op school zitten?
 • wij in 2008 verhuisd zijn van Oosterbeek naar Arnhem?
 • ons nieuwe gebouw  prachtig is?
 • onze school in 1966 gesticht is en achtereenvolgens in Heveadorp, Oosterbeek en Arnhem gehuisvest was?
 • wij al 52 jaar montessorionderwijs verzorgen?
 • je bij ons veel zelfstandig werkt?
 • dat je behalve individueel, ook geregeld samenwerkt?
 • je bij ons veel huiswerk op school maakt?
 • wij in de eerste twee leerjaren met drie lesblokken per dag werken?
 • je dus minder lessen per dag hebt?
 • ..en ook dus minder boeken hoeft mee te nemen?
 • wij werken met studiewijzers/weekplanners  voor ieder leergebied/vak?
 • wij in de eerste twee jaar met leergebieden/vakken werken: Mens en Maatschappij, Mens en Natuur, Internationale Communicatie, Kunst Cultuur en Bewegen?
 • je ook wiskunde en Nederlands krijgt?
 • je in de onderbouw drie keer per week keuzecursussen volgt zoals bijvoorbeeld koken, Spaans voor beginners, experimenteren in het lab, bootcamp, zang of portrettekenen?
 • je je daarvoor zelf kunt inschrijven?
 • er ook keuzecursussen zijn om je extra verdiepen in een leergebied of vak bijvoorbeeld in taal, rekenen, wiskunde, Nederlands, Engels of Frans?
 • wij extra huiswerkbegeleiding op school hebben, verzorgd door Bureau Avant Huiswerkbegeleiding
 • deze hulp door je ouders wel zelf bekostigd moet worden (bureauavant.montessori@gmail of www.bureau-avant-huiswerkbegeleiding.nl), tenzij je een LWOO leerling bent?
 • wij vanaf het derde leerjaar met vakken werken, niet meer met leergebieden? 
 • leerlingen dan werken aan hun examen havo of mavo  
 • ......en ook keuzewerktijd hebben?
 • wij aan de centrale examens mavo en havo meedoen?
 • wij prima examenresultaten hebben?
 • onze school dichtbij het station ligt?
 • .....én uitstekend bereikbaar is met het openbaar vervoer?

bijgewerkt 17 juni 2018

Zoeken