Klankbordgroepen

Op school hebben we in de onderbouw een klankbordgroep bestaande uit ouders van het 1e en 2e jaar en de afdelingsleider onderbouw. Ook de leerroute tweefasen-vwo heeft een klankbordgroep. De klankbordgroepen komen aantal keren per jaar bij elkaar. We bespreken de dagelijkse gang van zaken en ons onderwijs.

Meer informatie over klankbordgroepen krijgt u op de ouderavond.


Bijgewerkt 19 juni 2018

Zoeken