Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders, personeelsleden en leerlingen meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school en de kwaliteit van het onderwijs. 

Onderwerpen en activiteiten

  • (veranderingen in het) onderwijsbeleid
  • huiswerk
  • communicatie
  • ouderbijdrage
  • begroting
  • veiligheid
  • schooltijden
  • vaststellen vakanties en vrije dagen
  • wijze waarop de ouders meehelpen op school
  • organiseren van bijvoorbeeld lezingen en de beroepenmarkt (ouders)

Leden MR

De MR komt eens in de 6 weken bij elkaar. De MR bestaat voor het schooljaar 2019-2020 uit de volgende leden:
Ouders: Frank-Jan Evers (voorzitter), Aynur Radinli, Johan Cornelisse
Leerlingen: 
Docenten: Jurgen Kamphorst, Ronny Harmsen, Ilja van Bilsem, Jeanette Muurmans (secretaris)
Onderwijsondersteunend personeel: Ron Florissen
BRIN-MR:Jeanette Muurmans
GMR: Arjan van de Broek

Speerpunten 2018-2019

1. versterken driehoek ouders-leerlingen-school
2. versterken invloed van de leerlingen op beleid dat hen aangaat

Deze speerpunten komen regelmatig in onze vergadering terug. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Wilt u de notulen ontvangen? Neem contact met ons op! Dit kan via mr@montessoriarnhem.nl.

 

Jaarverslag MR 2018

Jaarverslag MR 2018-2019.pdf

Leerlingenraad

In de leerlingenraad hebben afgevaardigden van een jaargroep zitting. De raad wordt begeleid en geadviseerd door één van de docenten. De leerlingenraad heeft afgevaardigden in de medezeggenschapsraad van onze opleiding. In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van leerlingen vastgesteld. De bepalingen in dit statuut zijn geldend voor alle geledingen in de school. 

bijgewerkt 20 april  2020

Zoeken