Adressen

Montessori College Arnhem (havo/mavo)

Algemeen

Montessori College Arnhem havo/mavo
Utrechtseweg 174
6812 AL Arnhem
T: 026-3209830 (ook nummer voor ziekmelden)
F: 026-3396460
W: www.montessoriarnhem.nl
E: montessori@montessoriarnhem.nl

Dependance:
Utrechtseweg 72A
6812 AH Arnhem

Algemeen directeur: dhr. drs. S.Luttje
Afdelingsleider onderbouw: mw. E.Lucassen
Afdelingsleider bovenbouw havo: dhr. T. Jansen
Afdelingsleider bovenbouw mavo: mw. E. Djini

Bestuur

Gelderse Onderwijs Groep Quadraam
Postbus 7
6920 AA Duiven
T.026-3208800
www.quadraam.nl
bestuur@quadraam.nl

Centraal Bureau Quadraam 

Postadres:
Postbus 7
6920 AA Duiven
Bezoekadres:
Saturnus 5,
6922 LX Duiven
T. 026 -3208800
centraalbureau@quadraam.nl

Inspectie

Rijksinspectiekantoor Utrecht
Sector Voortgezet Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
telefoon: 030-6690600
fax: 030-6622091

Klachten (voor uitleg zie H 12 contact ouders-school)

De interne contactpersoon:
volgt z.s.m.

De externe vertrouwenspersoon:
Nicoline Broekhuis
E-mail: n.broekhuis@outlook.com

Medewerkers

Voor telefonisch contact met een docent of mentor kunt u het best naar school bellen (026-3209830) en een telefoonnummer (eventueel een boodschap) achter laten. De betrokkene neemt dan contact met u op. Ook kunt u gebruik maken van de onderstaande emailadressen.


Achternaam

Voornaam

E-mail

Baan Arthur a.baan@montessoriarnhem.nl
Berkel van Tom t.berkel@montessoriarnhem.nl
Bilsem van Ilja i.bilsem@montessoriarnhem.nl
Bogaard van den Rene r.bogaard@montessoriarnhem.nl
Bos Irene i.bos@montessoriarnhem.nl
Bosma-Jansen Gemma g.jansen@montessoriarnhem.nl
Braam Bram b.braam@montessoriarnhem.nl
Bras Floortje f.bras@montessoriarnhem.nl
Burger Mijke m.burger@montessoriarnhem.nl
Cley Anita a.cley@montessoriarnhem.nl
Cley Peter p.cley@montessoriarnhem.nl
Cloïn Roelien r.cloin@montessoriarnhem.nl
Daniels Angela a.daniels@montessoriarnhem.nl
Deegens Jimmy j.deegens@montessoriarnhem.nl
Derkink Estee e.derkink@montessoriarnhem.nl
Dillerop Els e.dillerop@montessoriarnhem.nl
Doomen Marieke m.doomen@montessoriarnhem.nl
Doorn, van Melissa m.doorn@montessoriarnhem.nl
Drop Offra o.drop@montessoriarnhem.nl
Duppen Yvette y.duppen@montessoriarnhem.nl
Ebbers Luuk l.ebbers@montessoriarnhem.nl
Eijlander Ronald r.eijlander@montessoriarnhem.nl
Florissen Ron r.florissen@montessoriarnhem.nl
Geerts Conny c.geerts@montessoriarnhem.nl
Gommers Louise l.gommers@montessoriarnhem.nl
Griffioen Mark m.griffioen@montessoriarnhem.nl
Harmsen Anouk a.harmsen@montessoriarnhem.nl
Harmsen Ronny r.harmsen@montessoriarnhem.nl
Hartman Marco m.hartman@montessoriarnhem.nl
Hofhuis Annebel a.hofhuis@montessoriarnhem.nl
Hogenkamp Errol e.hogenkamp@montessoriarnhem.nl
Hoogakker Hanneke h.hoogakker@montessoriarnhem.nl
Hoogwoud Urvin u.hoogwoud@montessoriarnhem.nl
Hovens Tamara t.hovens@montessoriarnhem.nl
Jansen-Kersten Marion m.jansen@montessoriarnhem.nl
Jansen Ties ties.jansen@montessoriarnhem.nl
Jansen Ellen e.jansen@montessoriarnhem.nl
Kamphorst Jurgen j.kamphorst@montessoriarnhem.nl
Klasen Liesbeth l.klasen@montessoriarnhem.nl
Kleyn, de Suzanne s.dekleyn@montessoriarnhem.nl
Kolster Henny h.kolster@montessoriarnhem.nl
Lucassen Esther e.lucassen@montessoriarnhem.nl
Luttje Sander s.luttje@montessoriarnhem.nl
Luijten Jos j.luijten@montessoriarnhem.nl
Meer van der Jellie j.vandermeer@montessoriarnhem.nl
Muurmans Jeanette j.muurmans@montessoriarnhem.nl
Oomens Greet g.oomens@montessoriarnhem.nl
Paul Jérome j.paul@montessoriarnhem.nl
Popering, van  Robert r.popering@montessoriarnhem.nl
Polfliet Mirjam m.polfliet@montessoriarnhem.nl
Posthuma Joep j.posthuma@montessoriarnhem.nl
Pricken Yelka y.pricken@montessoriarnhem.nl
Pronk Janneke j.pronk@montessoriarnhem.nl
Reinten Gerda g.reinten@montessoriarnhem.nl
Sangers Elise e.sangers@montessoriarnhem.nl
Schalken Manon m.schalken@montessoriarnhem.nl
Schalkwijk, van Rik r.schalkwijk@montessoriarnhem.nl
Scholten Bo b.scholten@montessoriarnhem.nl
Seventer van Stephanie s.seventer@montessoriarnhem.nl
Snijders Henrie h.snijders@montessoriarnhem.nl
Spanjers Rogier r.spanjers@montessoriarnhem.nl
Storm Jorinde j.storm@montessoriarnhem.nl
Streng Patricia p.streng@montessoriarnhem.nl
Tamakloe Julia j.tamakloe@montessoriarnhem.nl
Textor Norma n.textor@montessoriarnhem.nl
Toor van - Sletering      Caroline c.toorsletering@montessoriarnhem.nl
Velders Lisanne l.velders@montessoriarnhem.nl
Verhagen Anja a.verhagen@montessoriarnhem.nl
Verhofstad Tom t.verhofstad@montessoriarnhem.nl
Visser Martijn m.visser@montessoriarnhem.nl
Vos Paulien p.vos@montessoriarnhem.nl
Wall, van de Lauren l.wall@montessoriarnhem.nl
Wenting Marijke m.wenting@montessoriarnhem.nl
Widow Auke a.widow@montessoriarnhem.nl
Wijbenga Cynthia c.wijbenga@montessoriarnhem.nl
Wijnveld Jan j.wijnveld@montessoriarnhem.nl
Wurff v.d. Ton t.wurff@montessoriarnhem.nl
Zwartkruis Josje j.zwartkruis@montessoriarnhem.nl

 
Bijgewerkt 19 juni 2019


Zoeken