De start van het schooljaar 2019-2020


  • Op maandag 19 augustus 2019 zijn de leerlingen nog vrij, docenten hebben dan vergaderingen.
  • Op dinsdag 20 augustus 2019 komen de leerlingen naar school, zij ontvangen een informatiebrief. Er zijn twee introductiedagen: het rooster komt dan ook aan bod. 
  • Op donderdag 22 augustus 2019 beginnen de lessen.
  • Voor overige data is de jaarkalender het leidende document. 

 

Inleiding

Voorwoord

Voor u ligt de schoolgids 2019 - 2020. De schoolgids wordt jaarlijks vernieuwd en bevat vooral de zakelijke en praktische informatie over de school. Vooral nuttig om bepaalde zaken op te zoeken, zoals bijvoorbeeld informatie over de leerplicht, de ouderbijdrage, absent melden, inhoud van ouderavonden, informatie per leerjaar, namen en functies van medewerkers en dergelijke.

Naast de schoolgids kent de school nog een aantal meer inhoudelijk gerichte documenten waaronder het Schoolplan 2016-2020. In het Schoolplan vindt u de missie en visie van de school en de koers voor de jaren waarover het Schoolplan gaat. Op de website van de school kunt u het Schoolplan vinden onder het hoofdstuk Onderwijs.

Kwaliteit

Op verschillende manieren zorgt Montessori College Arnhem scherp te blijven op de kwaliteit van onderwijs die geleverd wordt. De Vereniging Voortgezet Montessori Onderwijs verzorgt periodiek een visitatie. De school krijgt een spiegel voorgehouden door de Nederlandse Montessori Vereniging, sectie Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO). De visitatie is gebaseerd op een landelijk vastgesteld Montessoriaans kader. Aan de hand van dit kader schrijft de school een zelfevaluatie. De auditcommissie bezoekt de school, bekijkt lessen, spreekt met mensen en leest documenten. In de visitatie wordt kritisch gekeken naar onderwerpen als pedagogiek, didactiek, organisatie, opbrengsten, invloed van personeel, ouders en leerlingen. De visitatie kan leiden tot adviezen om zaken in school anders te organiseren en te doen.

De laatste keer dat de visitatiecommissie ons bezocht oordeelde de commissie dat op alle Montessori-indicatoren ‘royaal voldoende’ tot ‘zeer goed’ gescoord werd. Verlenging van het keurmerk Montessori was geen enkel probleem, integendeel de school kan als voorbeeld dienen voor andere Montessorischolen, zo luidde het oordeel. Het rapport kunt u op deze website raadplegen onder onderwijs > Montessori en Boeke.

Trots

We zijn er trots op dat U uw kinderen toevertrouwt aan Montessori College Arnhem. Ook dit jaar zullen we met overtuiging, passie en inzet vormgeven aan een mooi schooljaar waarin we indachtig Montessori en Boeke er alles aan zullen doen

" om uw kinderen te helpen ontdekken wie ze zijn en hen te leren het zelf te doen"

Ik wens u en uw kind(eren) een goed en fijn schooljaar.

Sander Luttje, directeur

Zoeken