Onderbouw, leerjaren 1 en 2
Het eerste leerjaar

BENODIGDHEDEN IN HET EERSTE LEERJAAR

 

Naast de boeken die bij de firma Osinga de Jong worden besteld (zie hoofdstuk 11 “financiële informatie”) moet de leerling het volgende aanschaffen om het jaar goed te kunnen starten:

 • Potlood, gum een aantal balpennen (geen Tipp-Ex)
 • Markers: roze, groen en geel
 • Stevige passer en geodriehoek
 • Rekenmachine
 • Doos kleurpotloden, Pritt-stift en een schaar
 • Set(je) viltstiften
 • 2 A4 schriften met lijntjes
 • 7 A5 schriften met lijntjes (en reserve voor als ze vol zijn)
 • 2 schriften A4 formaat met ruitjes van 1cm x 1cm voor wiskunde
 • 1 schrift A4 met ruitjes 1cm x 1cm voor rekenen·         
 • Rekenmachine. We gebruiken voor de onderbouw op school de Casio fx82EX-ClassWiz
 • Woordenboeken (mogen): Nederlands, Engels – Nederlands, Nederlands – Engels, Frans – Nederlands, Nederlands – Frans, Nederlands - Duits, Duits – Nederlands (aanbevolen: Prisma- of Spectrumpockets)
 • De grote Bosatlas is wenselijk, maar niet verplicht
 • Voor gym: zaalschoenen met lichte kleur zool, géén zaalschoenen met zwarte zool
 • Korte of lange trainingsbroek en T-shirt, waarbij schouders en navel bedekt zijn
 • Een handdoek
 • Goede schooltas
 • De wens om een eigen device mee te nemen (zie info. website BYOD)
 • In leerjaar 1 en 2 werken we allemaal met dezelfde agenda. Dit is de zogenaamde MCA-agenda. Dringend verzoek dus niet zelf een andere agenda aan te schaffen.

Noot: Leerlingen/ouders ontvangen hierover apart een brief "Informatie voor ouders en leerlingen leerjaar 1 en 2".


 

 

DE HERKANSINGEN IN HET EERSTE LEERJAAR

In leerjaar 1 en 2 mogen per deeltaak 2 toetsen herkanst worden. Het is alleen maar mogelijk om een toets te herkansen uit de afgelopen deeltaak. Leerling mag pas herkansen nadat de toets besproken is met de docent en als de voorbereiding in orde is gemaakt.

REKENEN

Voor alle vo-leerlingen geldt op dit moment dat de rekentoets geen verplicht onderdeel is van het eindexamen. Montessori College Arnhem heeft echter besloten in de onderbouw wel rekenen te blijven aanbieden, met een doorlopende leerlijn rekenen die aansluit bij het vak wiskunde.

MENTORAAT EN MONTI-DAGEN IN HET EERSTE LEERJAAR

De eerstejaars groepen hebben een groepsmentor voor alles wat in de groep van gezamenlijk belang is, onder andere vaardigheden, studiemethoden en studiehouding. De groepsmentor is ook de individuele mentor van de leerlingen uit de groep voor ondersteuning bij individuele studie en planning. De mentor blijft in principe twee jaar bij de groep.

Jaarlijks houden we in één van de eerste weken van het schooljaar voor alle groepen Monti-dagen. De Monti- dagen van het eerste leerjaar vinden plaats op school. Voor hulp tijdens de Monti-dagen kunnen we een beroep doen op ouders.

DE OUDERAVONDEN IN HET EERSTE LEERJAAR

Voor data: zie de actuele kalender op de website van de school onder kalender > jaarkalender

Eerste ouderavond:

Kennismaken ouders en docenten

 • Informatie over werkwijze
 • Informatie over mentordagen
 • Informatie over rapportage
 • Informatie over klankbordgroep

Tweede ouderavond:

 • Voorlichting over LOB-vaardigheden (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)

Klankbordgroep

We hebben in de onderbouw een klankbordgroep bestaande uit ouders van het 1e en 2e jaar en de afdelingsleider onderbouw. De klankbordgroep komt drie keer per jaar bij elkaar. We bespreken de dagelijkse gang van zaken en ons onderwijs. Wij hebben als school de wens om klankbordgroepen uit te breiden naar onderbouw en bovenbouw gezamenlijk.

Meer informatie over klankbordgroepen krijgt u op de ouderavond.

 

 

Zoeken