Het tweede leerjaar

BENODIGDHEDEN IN HET TWEEDE LEERJAAR

Voor de benodigdheden van het tweede jaar zie het eerste jaar.

DE HERKANSINGEN IN HET TWEEDE LEERJAAR

In leerjaar 2 mogen per deeltaak 2 toetsen herkanst worden. Het is alleen maar mogelijk om een toets te herkansen uit de afgelopen deeltaak.  Leerling mag pas herkansen nadat de toets besproken is met de docent en als de voorbereiding in orde is gemaakt.

REKENEN

Voor alle vo-leerlingen geldt op dit moment dat de rekentoets geen verplicht onderdeel is van het eindexamen. Montessori College Arnhem heeft echter besloten in de onderbouw wel rekenen te blijven aanbieden, met een doorlopende leerlijn rekenen die aansluit bij het vak wiskunde.


MENTORAAT EN MONTI-DAGEN IN HET TWEEDE LEERJAAR

De tweedejaars groepen hebben een groepsmentor voor alles wat in de groep gezamenlijk van belang is o.a. vaardigheden, studiemethoden en studiehouding. De groepsmentor is ook de individuele mentor van de leerlingen uit de groep voor individuele studie en planning.

 

De Monti-dagen voor het tweede leerjaar organiseren we op school. Het programma staat in het teken van samenwerken. De activiteiten vinden zowel binnen de eigen mentorgroep plaats als met de andere mentorgroepen. Voor hulp tijdens deze dagen doen de mentoren een beroep op ouders.

EXCURSIE LONDON

De tweedejaars groepen gaan voor Engels  4 dagen op excursie naar London. Zij verblijven daar in gastgezinnen. Paspoort/ID kaart én internationale zorgpas is vereist.

DE OUDERAVONDEN IN HET TWEEDE LEERJAAR

Voor data: zie de actuele kalender op de website van de school onder > kalender > jaarkalender.

Eerste ouderavond:

  • Informatie over het derde jaar mavo en havo
  • Informatie over de overgangseisen
  • Bespreken van het functioneren van de groep
  • informatie klankbordgroep

Tweede ouderavond:

  • verdere informatie over het derde jaar mavo en havo
  • verdere informatie over de overgangseisen
  • Voorlichting over trajectadvies en niveaubepaling aan het einde van het tweede jaar
  • Bespreken van het functioneren van de groep
  • Informatie over de mentordagen en excursies in het derde jaar
  • Informatie over de excursie naar Londen

Klankbordgroep

We hebben in de onderbouw een klankbordgroep bestaande uit ouders van het 1e en 2e jaar en de afdelingsleider onderbouw. De klankbordgroep komt drie keer per jaar bij elkaar. We bespreken de dagelijkse gang van zaken en ons onderwijs.

Meer informatie over klankbordgroepen krijgt u op de ouderavond.

Zoeken