Medewerkers en functies

SCHOOLLEIDING 2019 - 2020

      Algemeen directeur                                          dhr. drs. S. Luttje (s.luttje@montessoriarnhem.nl                
      Afdelingsleider onderbouw (leerjaar 1-2)      mw. E.Lucassen   (e.lucassen@montessoriarnhem.nl)
      Afdelingsleider bovenbouw havo (leerjaar 3-5)       mw. S. de Kleyn (s.dekleyn@montessoriarnhem.nl)
      Afdelingsleider bovenbouw mavo (leerjaar 3-4)      mw. E. Djini         (e.djini@montessoriarnhem.nl)

 Voor e-mailadressen van hieronder genoemde medewerkers ga naar hoofdstuk 14 van deze schoolgids.

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL

Marion Jansen receptie/administratie

Greet Oomens administratie

Conny Geerts administratie

Karen Berendsen receptie

Gemma Bosma onderwijsassistent

Ron Florissen  onderwijsassistent en ICT

Liesbeth Klassen absentie medewerker

Tom van Berkel pedagogisch conciërge

Arthur Baan hoofdconciërge

Bo Scholten hulpconciërge

René van den Bogaard roostermaker, planning en organisatie

MENTOREN 2019 - 2020

Cynthia Wijbenga

1A

Offra Drop / Robert van Popering

1B

Mark Griffioen / Lauren vd Wal

1C

Peter Cley

1D

Yelka Pricken / Elise Sangers

1E

Sanne Gademan

1F

Marco Hartman

1G

 

Manon Schalken

2A

Evy Kalker / Auke Widow

2B

Josje Zwartkruis

2C

Luuk Ebbers

2D

Janneke Pronk

2E

Martijn Visser

2F

Roelien Cloïn

2G


Ilja, Urvin en Errol

3 mavo

Ronny, Jimmy, Caroline

4 mavo

Floortje, Paulien, Mijke en Norma

3 havo

Jeanette, Suzanne, Ties, Jorinde/Lisanne en Els

4 havo

Rogier, Irene, Anita en Anita

5 havo en tweefasen-vwo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERN BEGELEIDER

Yvette Duppen

WERKPLAATSTEAM

Angela Daniels
Yvette Duppen
Gerda Reinten
Patricia Streng (de Onderwijsspecialisten)
Ellen Jansen (Kentalis)

DYSLEXIE

Offra Drop (dyslexiecoördinator)
Jeanette Muurmans (dyslexiebeleid) 

DECAAN

Errol Hogenkamp
mavo
Els Dillerop 
havo

DOCENTBEGELEIDING

Caroline van Toor-Sletering
Manon Schalken
Martijn Visser
Floortje Bras

ACADEMISCHE SCHOOL

Coördinerend schoolopleider (CSO) - Jeanette Muurmans 
Onderzoeksbegeleider school (OBS) - Anita Cleij
Opleider in school (OIS) - Caroline van Toor-Sletering

VERTROUWENSPERSONEN

Paulien Vos
Tobias Klutman

EXAMENSECRETARIS MAVO

Robert van Popering

EXAMENSECRETARIS HAVO

Ties Jansen

EXAMENCOMMISSIE 

Robert van Popering
Ties Jansen

VERHUUR

Verhuur gymzalen/lokalen - r.bogaard@montessoriarnhem.nl - René van den Bogaard

WEBSITE

Manon Schalken

FEESTCOMMISSIE

Arthur Baan

MCASCHOOLKRANT

Redactie - vacature
Opmaak - Willem Bosma (info@willembosma.nl)

TWEEFASEN-VWO

Jorinde Storm, coördinator intern

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Jimmy Deegens

KEUZECURSUSSEN

Martijn Visser en Josje Zwartkruis

PROFIELWERKSTUKKEN

mavo - Ties Jansen
havo - Rogier Spanjers

LEERLINGENRAAD

Voorzitter is Tarik Teeling, vice-voorzitter is Nova Jongmans, notulisten zijn Sophie Palm en Shakira van den Heuvel.
Yelka Pricken - coördinerend docent

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

e-mail: mr@montessoriarnhem.nl

Ouders

Frank Jan Evers (voorzitter), Johan Cornelissen, Recep Aydinli

Leerlingen

Vacature

Personeel

Jurgen Kamphorst
Ilja van Bilsem
Ronny Harmsen
Jeanette Muurmans (secretaris)
Ron Florissen

Zoeken