Studiekosten

De nieuwe studiefinanciering 

Het nieuwe stelsel van studiefinanciering is vanaf het studiejaar 2015-2016 ingegaan. Kort gezegd houdt de regeling het volgende in.

MBO'ers: basisbeurs blijft

De studiefinanciering in 2015 voor mbo’ers verandert niet. De basisbeurs blijft in het mbo bestaan. Wel krijgen mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een studentenreisproduct. Deze verandering gaat in 2017 in.

HBO en universiteit: basisbeurs verdwijnt

Per 1 september 2015 geldt voor studenten aan hbo en universiteit een nieuw stelsel van studiefinanciering. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs. In plaats hiervan kunnen studenten per maand maximaal circa € 1.016,- lenen. Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld.
Het bedrag van € 1.016,- is inclusief een eventuele aanvullende beurs. Kinderen van minder draagkrachtige ouders krijgen een aanvullende beurs van maximaal € 378,-. De aanvullende beurs wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. De verplichte aflosfase gaat van 15 naar 35 jaar. 

Ook maatregelen voor iedereen

De nieuwe vorm van studiefinanciering is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Er zijn ook maatregelen die niet alleen voor nieuwe studenten gelden, maar voor álle studenten met studiefinanciering.
Voor meer informatie over de nieuwe studiefinanciering:http://www.duo.nl/particulieren/studievoorschot/default.asp   
U kunt ook contact opnemen met de DUO-Informatie Beheer Groep (050-5999999 of 050-5997755) of kijken op de website van de DUO-IB-groep:  https://duo.nl/particulieren/

Wat kost studeren in 2015?

In het volgende filmpje van Elsevier wordt het nieuwe leenstelsel voor studenten in twee minuten uitgelegd:
https://www.youtube.com/watch?v=wkrmWp_74kI

Schoolkostenregeling gemeente Arnhem

Naar school gaan kost geld. Voor ouders met een minimum inkomen kunnen die kosten behoorlijk oplopen. Voor deze ouders kent de gemeente Arnhem een financiele tegemoetkomening in de kosten voor de (niet wettelijk verplichte) ouderbijdrage (zie hierboven) en in de kosten voor 'n eendaags schoolreisje binnen Nederland. U moet wel in het bezit zijn van een GelrePas. Voor meer informatie over deze schoolkostenregeling kunnen ouders terecht bij de gemeente Arnhem schoolkosten@arnhem.nl  of www.arnhem.nl of 0900-1809 (lokaal tarief).

Stichting leergeld Arnhem

Bij de Stichting Leergeld Arnhem kunnen gezinnen met onvoldoende financiele middelen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een computer, fiets of een bijdrage aan schoolkampen.Komt u niet meer in aanmerking voor een Arnhem Card, dan kunt u ook voor sport en cultuur een bijdrage vragen bij de Stichting. Adres: Verlengde Hoflaan 72, 6822 ED Arnhem, 026-4455572, info@leergeldarnhem.nl, www.leergeldarnhem.nl

Bijgewerkt: 18 juli 2016

Zoeken