Beeldmateriaal en privacy

Tijdens allerlei activiteiten van Montessori College Arnhem zoals reisweken, monti-dagen, projecten, sporttoernooien en schoolfeesten, worden er bij voorkeur groepsfoto's. Die foto’s zijn dan te zien op de website of de Facebook pagina van de school. Leerlingen stellen dit zelf over het algemeen op prijs en de foto’s geven vaak een indruk van de sfeer en de activiteiten op onze school. Bepaalde foto’s worden gebruikt voor publicaties, zoals de MCAschoolkrant of de Schoolkeuzegids. Wij gaan zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. Worden er namen vermeld, dan gebruiken we alleen voornamen.

Toestemming
Daarnaast zijn wij volgens de nieuwe privacy wetgeving (mei 2018) verplicht om vooraf aan ouders toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. 
Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven. Wij zijn doende dit te regelen. De school heeft de betreffende ouders intussen via het toestemmingsformulier (Toestemming gebruik beeldmateriaal.pdf) gevraagd aan te geven waarvoor Montessori College Arnhem beeldmateriaal van zoon/dochter mag gebruiken. Je mag altijd de gegeven toestemming intrekken. Ook mag je op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er in principe geen beeldmateriaal van zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

Bezwaar
Heb je op dit moment bezwaar tegen een gepubliceerde foto waarop je zelf of waarop je zoon/dochter staan afgebeeld, dan kun je het beste contact opnemen met de website beheerder: montessori@montessoriarnhem.nl. Deze verwijdert dan de betreffende foto. Je kunt ook onderstaand formulier gebruiken om bezwaar te maken tegen het gebruik van beeldmateriaal.

Formulier bezwaar gebruik beeldmateriaal

Privacy en persoonsgegevens
Informatie over hoe Quadraam (waar onze school onder valt) omgaat met privacy en persoonsgegevens kun je vinden in de privacyverklaring en in het (uitgebreidere) privacyreglement. Klik op

 Bijlage IX Privacyverklaring.pdf

VASTGESTELD_Quadraam_Privacyreglement_definitief_20180626.pdf

 bijgewerkt 3 juli 2018

Zoeken